Offshore společnost je cesta k nízkým daním

Offshore společnost je cesta k nízkým daním

Vybudovat úspěšný a ziskový podnik vás stálo mnoho času a námahy. Proto vás trápí, proč nemáte v naší zemi příznivější podmínky pro obchod a proč jste vystaveni tak vysokému daňovému zatížení. Ukážeme vám způsob, jak vše změnit!

Podnikání v České republice se vyznačuje vysokou administrativní zátěží a daňovou povinností. Podmínky pro aktivní a úspěšné podnikatele jsou každý rok náročnější a je třeba hledat cesty, jak stávající situaci změnit. Celá řada společností, které obchodují se zahraničím již zjistila, jak získat větší prestiž obchodního jména, vyšší ochranu majetku, a především nižší daňové zatížení. I vy můžete říci dost a začít platit nižší nebo dokonce žádné daně, a přitom si ochránit vlastní soukromí i osobní majetek.

Jak dosáhnout daňové úspory

Legitimním způsobem, jak můžete dosáhnout úsporu na dani je založení společnosti v některém daňovém ráji nebo v zemi, která má pro své podniky výhodnější podmínky zdanění. Založení offshore nebo onshore společnosti není složitým procesem a získáte nejen zajímavou částku v podobě úspor, ale i ostatní výhody.

Offshore společnost je cesta v k větší obchodní svobodě

Hlavním důvodem, proč si offshore společnosti získávají každý rok větší popularitu je jistě možnost daňové optimalizace. Skutečnost, že platíte nižší daně znamená obrovskou finanční částku navíc. Nižší nebo dokonce nulová daň však není jedinou výhodou offshore společnosti. Problémem podnikání nejen v České republice, ale i v celé řadě jiných zemí, jsou legislativní předpisy, které určují zveřejňovací povinnost a shromažďují celou řadu velmi citlivých dat o vaší osobě i o vašem podnikání.

Proč byste měli zveřejňovat výši zisku, který jste dosáhli svou vlastní pílí?

Proč je možné, aby si v katastru nemovitostí kdokoliv dohledal údaje o výši vašeho majetku?

Proč je vaše už tak náročné podnikání zatěžováno vysokou administrativní zátěží?

Offshore společnost vám nabízí způsob, jak vše změnit. Založení sídla v některém z daňových rájů vám navíc přinese možnost, jak získat větší ochranu vašeho majetku. Při využití služeb nominee, bude jako správce či jednatel společnosti uváděná pověřená osoba. Z běžně dostupných zdrojů nebude možné zjistit, kdo je vlastníkem společnosti a vaše soukromí získá plnou ochranu. Na offshore společnost můžete převést i nemovitý nebo movitý majetek. Další výhodou je, že zpravidla nemáte povinnost vést účetnictví nebo podávat daňová přiznání.

Onshore společnost nabízí placení nižších daní

Pro některé obchodní společnosti může být výhodnější založení onshore společnosti. Nejedná se o společnost sídlící v daňovém ráji, ale v zemi, která má výhodnější podmínky pro podnikání. Především zdaňuje zisky právnických osob příznivější sazbou než v domácích podmínkách a získáváte vyšší anonymitu.

Malý slovník pojmů:

Daňový ráj – země, která zdaňuje zahraniční podniky sídlící na jejím území jen minimální částkou.

Offshore společnost – společnost, která úředně sídlí v zemi s nízkou nebo žádnou daňovou povinností.

Onshore společnost – společnost, která nesídlí v daňovém ráji, ale v zemi, kde jsou příznivější podmínky zdanění a možnost využívat nejrůznější slevy na dani.

Nominee – je osoba vedená ve veřejných registrech jako správce společnosti.

Změna je snadná

Zdá se vám, že založení společnosti v zahraničí a s tím spojené povinnosti budou velmi náročné nejen časově, ale i finančně? Přesvědčíme vás o opaku. Samozřejmostí je, že vše zařídíme za vás. Založení společnosti je otázka několika dní, vše můžete mít vyřízené již během týdne. Získaná úspora na daních vás přesvědčí o výhodnosti tohoto kroku. Trápit vás bude jen jediná starost. Odpovědět si na otázku, proč jste se k tomuto kroku neodhodlali již dříve!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *