Offshore společnost je cesta k nízkým daním

Vybudovat úspěšný a ziskový podnik vás stálo mnoho času a námahy. Proto vás trápí, proč nemáte v naší zemi příznivější podmínky pro obchod a proč jste vystaveni tak vysokému daňovému zatížení. Ukážeme vám způsob, jak vše změnit!

Podnikání v České republice se vyznačuje vysokou administrativní zátěží a daňovou povinností. Podmínky pro aktivní a úspěšné podnikatele jsou každý rok náročnější a je třeba hledat cesty, jak stávající situaci změnit. Celá řada společností, které obchodují se zahraničím již zjistila, jak získat větší prestiž obchodního jména, vyšší ochranu majetku, a především nižší daňové zatížení. I vy můžete říci dost a začít platit nižší nebo dokonce žádné daně, a přitom si ochránit vlastní soukromí i osobní majetek.

Jak dosáhnout daňové úspory

Legitimním způsobem, jak můžete dosáhnout úsporu na dani je založení společnosti v některém daňovém ráji nebo v zemi, která má pro své podniky výhodnější podmínky zdanění. Založení offshore nebo onshore společnosti není složitým procesem a získáte nejen zajímavou částku v podobě úspor, ale i ostatní výhody.

Offshore společnost je cesta v k větší obchodní svobodě

Hlavním důvodem, proč si offshore společnosti získávají každý rok větší popularitu je jistě možnost daňové optimalizace. Skutečnost, že platíte nižší daně znamená obrovskou finanční částku navíc. Nižší nebo dokonce nulová daň však není jedinou výhodou offshore společnosti. Problémem podnikání nejen v České republice, ale i v celé řadě jiných zemí, jsou legislativní předpisy, které určují zveřejňovací povinnost a shromažďují celou řadu velmi citlivých dat o vaší osobě i o vašem podnikání.

Proč byste měli zveřejňovat výši zisku, který jste dosáhli svou vlastní pílí?

Proč je možné, aby si v katastru nemovitostí kdokoliv dohledal údaje o výši vašeho majetku?

Proč je vaše už tak náročné podnikání zatěžováno vysokou administrativní zátěží?

Offshore společnost vám nabízí způsob, jak vše změnit. Založení sídla v některém z daňových rájů vám navíc přinese možnost, jak získat větší ochranu vašeho majetku. Při využití služeb nominee, bude jako správce či jednatel společnosti uváděná pověřená osoba. Z běžně dostupných zdrojů nebude možné zjistit, kdo je vlastníkem společnosti a vaše soukromí získá plnou ochranu. Na offshore společnost můžete převést i nemovitý nebo movitý majetek. Další výhodou je, že zpravidla nemáte povinnost vést účetnictví nebo podávat daňová přiznání.

Onshore společnost nabízí placení nižších daní

Pro některé obchodní společnosti může být výhodnější založení onshore společnosti. Nejedná se o společnost sídlící v daňovém ráji, ale v zemi, která má výhodnější podmínky pro podnikání. Především zdaňuje zisky právnických osob příznivější sazbou než v domácích podmínkách a získáváte vyšší anonymitu.

Malý slovník pojmů:

Daňový ráj – země, která zdaňuje zahraniční podniky sídlící na jejím území jen minimální částkou.

Offshore společnost – společnost, která úředně sídlí v zemi s nízkou nebo žádnou daňovou povinností.

Onshore společnost – společnost, která nesídlí v daňovém ráji, ale v zemi, kde jsou příznivější podmínky zdanění a možnost využívat nejrůznější slevy na dani.

Nominee – je osoba vedená ve veřejných registrech jako správce společnosti.

Změna je snadná

Zdá se vám, že založení společnosti v zahraničí a s tím spojené povinnosti budou velmi náročné nejen časově, ale i finančně? Přesvědčíme vás o opaku. Samozřejmostí je, že vše zařídíme za vás. Založení společnosti je otázka několika dní, vše můžete mít vyřízené již během týdne. Získaná úspora na daních vás přesvědčí o výhodnosti tohoto kroku. Trápit vás bude jen jediná starost. Odpovědět si na otázku, proč jste se k tomuto kroku neodhodlali již dříve!

Může být finanční poradce v dnešní době dobrým pomocníkem?

Může být finanční poradce v dnešní době dobrým pomocníkem?

Ne každý dokáže se svými financemi dobře a správně hospodařit. Pokud neumí, není to samozřejmě ostuda. Ostuda je nepřipustit si daný fakt a snažit se za všech okolností zvládnout všechno sám. Přitom existují možnosti toho, jak můžeme správu našich financí svěřit někomu kvalifikovanému. Mnoho lidí to tak dělá, jelikož to patří k současnému životnímu stylu. Danému finančnímu poradci totiž nastíníme naši finanční situaci a naše plány do budoucna a on by se měl postarat o to, aby vypracoval plán, se kterým to rozhodně půjde.

Ne každý finanční poradce je ten správný

Ačkoliv to zní velmi dobře a jednoduše, musíme jedním dechem dodat i to, že ne každý finanční poradce je dnes ten správný. Většina společností, které se zabývají tímto odvětvím, totiž pouze sbírá mladé lidi ze škol, ze kterých dělá poradce v rámci několika školení. Takový člověk rozhodně není kvalifikovaný a rozhodně bychom mu své finance neměli svěřovat. Tedy pokud nechceme být obětí toho, že budou špatně zhodnoceni, nebudeme je mít k dispozici, nebo našeho cíle jenom těžko dosáhneme. Většině těchto mladých a nezkušených poradců jde totiž pouze o jedno jediné, a to je jejich zisk. V tomto směru tak doporučují a uzavírají takové produkty a smlouvy, ze kterých mají logicky ty největší provize na trhu.

Naopak pokud se svěříme do rukou profesionála se zkušenostmi, můžeme z toho opravdu těžit. Důležité je, aby pracoval pro nás a naše blaho bylo jeho hlavní motivací. Jedině tak můžeme své finance efektivně spravovat, můžeme lépe spořit, stejně jako se třeba i lépe dostat z případných dluhů.

K čemu nám může být finanční poradce prospěšný?

Může nám poradit, jak správně investovat přebytečné peníze, stejně jako nám může vypracovat finanční plán spojený se splácením hypotéky, leasingu, koupí auta, nebo třeba spojený s dalšími výdaji. Může nám ale také poradit ve chvíli, kdy si chceme zřídit úvěrový nebo spořicí produkt a nevyznáme se v aktuální nabídce bank. Ideální samozřejmě je to, pokud pracuje nezávisle a tak může porovnávat produkty napříč finančním spektrem.

Dodat ale musím to, že takových poradců je dnes opravdu velmi málo. Důvodem jsou právě nováčci, kteří celou pověst tohoto trhu kazí. I já, stejně jako vy jistě máte proti této možnosti výhrady a tak si raději své finance spravujete sami. A není se čemu divit, jelikož mnohdy je lépe vydělat méně nebo investovat dle naší hlavy, než se neuváženě hrnout do něčeho, co nám ku prospěchu nebude vůbec, ba dokonce naopak. A tak se z finančního poradenství pomalu ale jistě stává obor, který původně měl sloužit lidem a byl skutečně postavený tak, aby se stal oblíbeným. Samotné firmy, jejich zaměstnanci a velká touha po zisku z něho však udělala obor, kde je velmi těžké natrefit na někoho spolehlivého. A tak pokud chce někdo se svými financemi opravdu pomoci, má to velmi těžké.

Nejčastější důvody finančních problémů

Nejčastější důvody finančních problémů

S moderním stylem života mohou souviset i četné problémy, a to hlavně v oblasti financí. Od pádu komunismu totiž musela řada lidí změnit způsob života a smýšlení a doslova se postavit na vlastní nohy. S tím ale souviselo i to, že ne každému se to mohlo povést. A právě vlivem nízké finanční gramotnosti má dnes mnoho lidí finanční problémy. Pojďme se podívat, s čím jsou spjaté ty nejznámější, které v tomto směru lidé najít.

Půjčky, úvěry, hypotéky a leasingy

To vše, ale i mnoho dalšího může být spojeno jak s bankovním, tak samozřejmě také nebankovním segmentem. Mnoho lidí totiž začalo toužit i po tom, na co nemají peníze a tak půjčka byla ideálním východiskem, jak je získat. Samozřejmě postupem času přicházely první problémy. Ty se týkaly nejenom toho, že půjčky byly nevýhodné, ale týkaly se také toho, že je lidé nezvládali, a dnes stále nezvládají splácet. To je způsobeno také tím, že mnohdy byla půjčka využita na naprosto zbytečné věci, jako nejnovější telefon, nejnovější elektronika, nebo třeba i dovolená. A tak je dnes mnoho lidí, kteří nejsou schopni své závazky splácet a kteří vyhlašují bankrot, nebo kterým exekutoři zabavují majetek.

Výdaje spojené s běžným životem

Jenom málokdo má dnes čas sednout si a spočítat si, za co všechno vlastně utrácí. Pokud začneme tím nejběžnějším, je to často alkohol a také cigarety. Zajímavé je poté to, že tyto problémy nejčastěji postihují hlavně nižší sociální skupiny. I ostatní ale mohou mít mnoho zbytečných výdajů, v rámci kterých zbytečně zatěžují svůj rodinný rozpočet. Příkladů bychom přitom našli několik desítek. Může to být nejdražší dodavatel elektřiny a plynu, předražená televize nebo internet, stejně jako to může být účet v bance s vysokými poplatky. Nehledě na vysoké ceny povinného ručení nebo dalších pojistek. V rámci toho všeho můžeme měsíčně zbytečně přeplácet i o několik set korun u každé věci. Pokud vše sečteme, vyhazujeme měsíčně peníze v řádech tisíců a tedy ročně v řádech desetitisíců.

Vysoké plýtvání potravinami a energiemi

Další m bodem, na který chci upozornit, je velký problém posledních let, kterým je skutečné plýtvání. Nejlépe je to vidět v oblasti potravin, jelikož v tomto směru každý z nás nechá zkazit i několik desítek kilogramů jídla. To stačí převést na peníze a rázem zjistíme, že vyhazujeme tisícikoruny ročně, ale někteří i měsíčně. Podobně je to i s energiemi. Stačí, abychom nezhasínali, plýtvaly vodou nebo plynem, či jinak spotřebovávali další nezbytné energie a tisícové částky jsou na světě. Je sice dobré, že chceme žít moderně a využívat všech možností, které nám současný svět nabídne, ale pravdou zůstává to, že většina lidí na to bohužel není připravena. Nebo lépe řešeno to neumí, jelikož zmíněné ukázky jsou ideálním příkladem toho, jak lidé své peníze vyhazují a mají finanční problémy, které by se dali řešit opravdu jednoduše. Málokdo nad tím ale přemýšlí.