Jaká existují národní divadla v České republice?

Jaká existují národní divadla v České republice?

Jaká existují národní divadla v České republice?

Pokud řekneme Národní divadlo, každému se samozřejmě vybaví jedna z pamětihodností hlavního města. A to divadlo, které je symbolem České republiky a také celkové solidarity lidí, kteří na něho vytvářeli sbírky. Samozřejmostí je i to, že je unikátním symbolem novorenesančního směru, o který se zasloužil hlavně Josef Zítek, který je pod touto budovou podepsán. Rozhodně to ale není jediné národní divadlo, které se na území jak prahy, tak i na území České republiky nachází.Poj%dme se podívat na několik dalších, které stojí za zmínku.

Pokud zůstaneme i nadále v Praze, lze národním divadlem označit také dnes neméně známé Stavovské divadlo. Jeho historie je poměrně bohatá a váže se také k tomu, že minulosti několikrát měnilo svůj název. Mezi jeden z těch původních určitě patří název Hraběcí Nosticovo divadlo. Aktivní však bylo i v době komunismu, kdy bylo známé pod názvem Tylovo divadlo. Pokud něčím zaujme, tak nejenom svou krásou a zajímavou architekturou interiéru a exteriéru, ale také svou polohou. Nachází se totiž v lokalitě Starého města, na takzvaném Ovocném trhu.

Posledním, které si v hlavním městě zmíníme, je Státní opera. I ta je významným kulturním stánkem pro všechny milovníky nejenom tohoto žánru. Spravováno je stejnou institucí, jako je spravováno Národní divadlo. Není to však jenom jeho historický a kulturní význam, nebo unikátní architektura. Jsou to totiž hlavně samotné umělecké soubory, které pravidelně účinkují nejenom v Praze, ale i ve světě, hlavně potom v Evropských zemích. I díky tomu je právě Státní opera jednou z nejvýznamnějších hudebních scén právě na starém kontinentu.

Jdeme také na Moravu

Praha však není jediným městem, kde se můžeme s národními divadly setkat. Pokud navštívíme druhé největší město naší země, a to konkrétně Brno, můžeme právě zde navštívit Národní divadlo v Brně. To je aktuálně považováno za tu nejvýznamnější divadelní scénu, která se na území tohoto města nachází. Charakteristikou daného divadla je určitě to, že se dělí na tři scény, tedy dokonce na tři jednotlivé budovy. Ty jsou známé i pod jednotlivými názvy, a to takovými: Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta.

Posledním divadlem, které si v tomto směru představíme, je Národní divadlo moravskoslezské. Jak už napovídá sám jeho název, najdeme ho v Moravskoslezském kraji, konkrétně v jeho hlavní metropoli, kterou je Ostrava. Dnes se právě toto divadlo může pyšnit tím, že je nejenom největším, ale také nejstarším profesionálním divadlem. A to jak v celé Ostravě, tak samozřejmě i v celém Moravskoslezském kraji. I to samozřejmě láká mnoho lidí na přestavení. Stejně jako láká i samotná unikátnost a architektura dané budovy, což lze říci také o tom brněnském, které jsem v tomto směru detailněji nepopsal.

Samozřejmě i divadla dnes jdou z hlediska vývoje neustále kupředu, což dokládá třeba i možnost online rezervací vstupenek, nebo profesionálnějšího přístupu, který má však možná moderní, ale stále i svou tradiční formu.